<SPCĐ> Gà hấp nấm đông cô (nguyên con chặt)

250.000 ₫