Canh tiềm ăn là ghiền

View as Grid List
Picture of Bông Atisô tiềm sườn

Bông Atisô tiềm sườn

67.000 ₫
Picture of Cải khô tiềm bắp heo

Cải khô tiềm bắp heo

67.000 ₫
Picture of Khổ qua tiềm sườn

Khổ qua tiềm sườn

67.000 ₫
Picture of Củ sen tiềm bắp heo

Củ sen tiềm bắp heo

67.000 ₫
Picture of Cải xoong tiềm bắp heo

Cải xoong tiềm bắp heo

67.000 ₫
Picture of Rong biển nhãn nhục tiềm sườn
Picture of Sâm bổ lượng tiềm heo
Picture of Gà ác tiềm thuốc bắc
Picture of Gà ác tiềm ngũ quả

Gà ác tiềm ngũ quả

77.000 ₫
Picture of Đuôi bò tiềm hạt sen

Đuôi bò tiềm hạt sen

77.000 ₫
Picture of Óc heo tiềm thuốc bắc
Picture of Bắp bò táo đỏ tiềm kỷ tử
Picture of Bao tử tiềm bạch quả

Bao tử tiềm bạch quả

77.000 ₫
Picture of Bắp bò tiềm thuốc bắc (nhỏ)
Picture of Bông Atisô tiềm sườn (nhỏ)
Picture of Cải xoong tiềm bắp heo (nhỏ)
Picture of Củ sen tiềm bắp heo (nhỏ)
Picture of Khổ qua tiềm sườn (nhỏ)
Picture of Rong biển nhãn nhục tiềm sườn (nhỏ)